Programowanie SIMATIC S7-300/400, część 3


Uczestnik szkolenia zdobywa rozszerzoną wiedzę z zakresu programowania i diagnostyki systemów automatyki opartych o sterowniki Siemens SIMATIC S7. Podczas kursu uczestnicy poznają: zasady konfiguracji stacji ET-200S w sieci PROFIBUS, wykorzystanie funkcji technologicznych w CPU-31xC, podstawy regulacji, rozszerzone informacje o programowaniu i analizie kodu w języku STL, tworzenie wizualizacji PC Runtime. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy kursu zdobywają wiedzę praktyczną wykorzystując specjalnie do tego przystosowane modele dydaktyczne oparte o sterownik z rodziny S7-300 oraz model linii technologicznej z taśmociągiem.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 0.00

Z zakresu tematyki sterowników Siemens SIMATIC S7-300 oraz S7-400 przygotowaliśmy dla Państwa szereg szkoleń, które w uporządkowany i kompleksowy sposób pozwolą zapoznać się budową, programowaniem, obsługą oraz serwisowaniem i diagnostyką sterowników z rodziny Siemens SIMATIC S7-300/400.

Uczestnik kursu podstawowego EN-S7-PRO 1 nabywa wiedzę, która pozwala na tworzenie własnych funkcji, bloków funkcyjnych, bloków danych oraz diagnostykę sterownika. Druga część kursu EN-S7-PRO 2 rozszerza zakres informacji o elementy programowania w języku STL, komunikację z falownikami i panelem operatorskim oraz bardziej zaawansowane elementy diagnostyki i programowania. Trzecia część kurs EN-S7-PRO3 zapoznaje uczestników z możliwościami technologicznymi sterowników (szybkie liczniki, PWM, pozycjonowanie), programowaniem sekwencji pracy maszyny, podstawami regulacji PID oraz diagnostyką zaawansowaną. Uzupełnieniem szkoleń z zakresu programowania jest szkolenie SIMATIC S7 – serwisowanie i diagnostyka.

nazwa szkolenia: Programowanie SIMATIC S7-300/400 cz. 3
symbol szkolenia: EN-S7-PRO3
miejsce szkolenia: Wrocław ul. Gagarina 4
czas trwania: 5 dni /35h(godz. 9:00-16:00)
certyfikat: PL oraz EN
cena: 2200 zł (Podane ceny są cenami netto)
Gwarancja indywidualnych stanowisk szkoleniowych
  • Konfiguracja sprzętowa, wykorzystanie stacji ET-200 w sieci Profibus DP
  • Język STL programowanie i analiza – informacje rozszerzone
  • Programowanie sekwencji pracy maszyny w językach LAD, FBD, STL
  • Pętle programowe, skoki – informacje rozszerzone
  • Adresowanie pośrednie pamięci oraz rejestrowe
  • Funkcje technologiczne w CPU-31xC (szybkie liczniki, pomiar częst., modulacja PWM)
  • Podstawy układów regulacji, bloki regulatora PID, dobór nastaw
  • Odczyt informacji diagnostycznych w programie sterowania
  • Wizualizacja pracy maszyny w WinCC Flexible Runtime PC
  • Wyświetlanie informacji diagnostycznych na urządzeniach HMI